Wat als je niet meer naar school wilt

De meeste jongeren gaan naar school. Maar misschien ben je in een situatie terechtgekomen waarbij je niet meer naar school wil. Dat kan verschillende redenen hebben: je hebt moeite met leren, je wordt gepest op school, je zit niet lekker in je vel of school sluit niet aan bij jouw talenten. Of misschien wel een hele andere reden.

Wat je reden ook is, vaak kun je niet zomaar stoppen met school. Er is namelijk zoiets als de leerplicht en kwalificatieplicht. We leggen hier uit wat dat precies inhoudt. Daarnaast is het ook goed om te kijken wat jouw reden precies is. En of er misschien oplossingen hiervoor te bedenken zijn. Wij denken graag met je mee.

Wat is de leerplicht?

Alle kinderen in Nederland vanaf 5 jaar hebben een leerplicht. Dat betekent dat je verplicht bent om naar school te gaan. Doe je dat niet? Dat kunnen er maatregelen getroffen worden richting je ouders. Zij moeten er namelijk voor zorgen dat jij de leerplicht naleeft.

Tot wanneer ben je leerplichtig?

Dat is afhankelijk van je situatie:

  • Je bent leerplichtig tot en met 16 jaar als je op dat moment een startkwalificatie hebt. Een startkwalificatie betekent dat je een mbo-diploma (niveau 2 of hoger), een havo- of vwo-diploma hebt.
  • Heb je op dat moment nog geen startkwalificatie, dan wordt deze leerplicht verlengd tot 18 jaar. Dat heet kwalificatieplicht. Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie.

Je kunt dus niet zomaar stoppen met school als je niet meer wil gaan, maar nog wel leerplichtig of kwalificatieplichtig bent.

Wanneer geldt de kwalificatieplicht niet?

De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die praktijkonderwijs gevolgd hebben. Of onderwijs hebben gevolgd in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs.

Kun je ook afwijken van de leerplicht?

In principe is het niet de bedoeling dat je van deze leerplicht afwijkt. Maar soms kan het nodig zijn om van deze leerplicht af te wijken. Bijvoorbeeld als je een behandeling moet volgen. Het kan ook zijn dat je helemaal niet naar school komt, omdat je bijvoorbeeld een lichamelijke of psychische beperking hebt. Geldt dit voor jouw situatie? Vraag dan je school om advies. Uiteraard mag je ook bellen om met de adviseurs van 1Werkcentrum voor meer informatie.

Iedereen heeft recht op passend onderwijs

Naast de leerplicht die voor jou geldt, heeft ook de school een bepaalde verplichting. Zo heeft ieder kind recht op passend onderwijs. Ook als je ziek bent of een beperking hebt, moet een school jou onderwijs bieden. Lukt ze dat niet? Dan moeten ze voor jou een andere oplossing zoeken. Heb je het gevoel dat je hierbij niet wordt geholpen? Neem dan gerust contact op met onze adviseurs.

Wie helpt mij als ik niet meer naar school ga?

Als je niet meer naar school gaat, kom je in beeld bij de jongerenbegeleiders van het Doorstroompunt (voorheen: Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) in jouw gemeente. Deze jongerenbegeleiders zoeken mee naar een passende plek op school, werk of een andere vorm van dagbesteding.

Ik wil echt niet meer naar school!

We hebben hierboven uitgelegd wat leerplicht is, en dat je recht hebt op passend onderwijs. Maar nu je weet wat je rechten en plichten zijn, heb je niet ineens weer zin om naar school te gaan. Want er is ongetwijfeld een reden waarom je niet meer naar school wil. Waar je ook tegenaan loopt: zoek hulp. In onze regio zijn genoeg professionals die je kunnen helpen. Stuur gerust even een berichtje naar 1Werkcentrum, dan denken wij met je mee.

Direct advies?

Wil je graag advies over wat je moet doen als je wilt stoppen met school? Neem dan gerust contact op met 1Werkcentrum. Wij helpen je graag.

info@1werkcentrum.nl 085 130 6470